English  |  韩文
烦恼男

SS-07.jpg


红薯第一小学最有魅力、最精通诗词歌赋、

眼神最犀利的老师。

然而也最容易烦恼,吃饭也烦恼,睡觉也烦恼,

说话烦恼,呼吸都烦恼……

会时不时以搞笑的配角形式出现在

土豆多励的故事里。


备案编号图标.png  沪公网安备 31010402006494号    沪ICP备16010700号-1    沪ICP备16010700号-3    沪ICP备16010700号-4    沪ICP备16010700号-5    沪ICP备16010700号-6    沪ICP备16010700号-7    

图层 14 拷贝.png

微信公众账号

weibo.png


6365992210345312502579686.png


6365992211339062503814734.png